Festival GestViu Cia Sara Pons amb l’espectacle «Win-Do-W» 8 de març a Hospitalet, Barcelona

2024-03-07T14:02:47-01:00Por |

Una Clown fascinada i entregada a l’instant, indaga en les profunditats dels confl ictes que afl igeixen a l’ésser humà des del joc. Les seves aliades, fulles seques, gua [...]