CONVOCATORIA del IV Festival Senseportes d’Arts al Carrer 2016 el 1 i 2 d’octubre a Argentona (Barcelona)

CATALÀ (más abajo en Castellano)

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER L’EDICIÓ 2016.
Els interessats a participar podeu enviar les vostres propostes d’espectacles d’arts escèniques pensats i creats per ser realitzats al carrer o llocs extraordinaris a: [email protected]

posant a l’assumpte del missatge “CONVOCATÒRIA: I EL NOM DE LA COMPANYIA O ARTISTA” tot adjuntant:

– Dossier de la Cia. i l’espectacle.

– Fitxa tècnica, especificant què aporta la cia (equip de so, il·luminació…) i què ha d’assumir el festival. Si és possible especifica un òptim i un mínim a nivell de fitxa tècnica necessària.

– Si es necessita presa de corrent, especificar de quina potència i quin tipus d’endoll elèctric: normal tipus Zuco (2 fases), o tipus Zetac (3 fases).

– 2 fotografies de l’espectacle amb resolució (15 x 10 cm a 300 píxels).

– Enllaç a vídeos de l’espectacle (un vídeo promo i un vídeo sencer).

– Catxet de l’espectacle tot inclòs, especificant l’Iva (cal tenir en compte que si ajustes el teu catxet ens ajudes a consolidar el festival ja que no tenim un gran pressupost).

– Pàgina web.

– Telèfon fixe, telèfon mòbil i persona de contacte.

El termini per enviar propostes acaba el 31 de MARÇ.

Abans del 15 de juny l’organització del festival es posarà en contacte amb les companyies o artistes per comunicar-los la decisió via correu electrònic i/o trucada telefònica. Som una organització petita i us demanem comprensió si no podem comunicar amb les companyies que no han estat seleccionades, tot i que ho intentarem. Si arriba el 15 de juny i no tens noticies nostres es que la teva proposta, pel motiu que sigui, no ha pogut entrar a la programació.

Web del Festival http://senseportes.com

CONVOCATORIA (CASTELLANO)

Abierta la convocatoria para recibir propuestas de espectáculos de artes escénicas pensados y creados para ser realizados en la calle o lugares extraordinarios. El festival Senseportes 2016 se celebrará el 1 y 2 de octubre 2016 en Argentona (Barcelona, Es).

Los interesados en participar pueden enviar sus propuestas a:

[email protected]

poniendo en el asunto del mensaje “CONVOCATORIA: Y EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA O ARTISTA” y adjuntando:

– Dossier de la Cía. y el espectáculo.

– Ficha técnica, especificando lo que aporta la cía (equipo de sonido, iluminación …) y lo que debe asumir el festival. Si es posible especifica un óptimo y un mínimo necesario a nivel de ficha técnica.

– Si se necesita toma de corriente, especificar de qué potencia y qué tipo de enchufe eléctrico: normal tipo Zuco (2 fases), o tipo Zetac (3 fases).

– 2 fotografías del espectáculo con resolución (15 x 10 cm a 300 píxeles). – Enlace a videos del espectáculo (un video promo y un vídeo entero).

– Caché del espectáculo todo incluido, especificando el IVA (hay que tener en cuenta que si ajustas tu caché nos ayudas a consolidar el festival, pues no tenemos un gran presupuesto).

– Página web.

– Teléfono fijo, teléfono móvil y persona de contacto.

El plazo para enviar propuestas acaba el 31 de MARZO.

Antes del 15 de junio la organización del festival se pondrá en contacto con las compañías o artistas por correo electrónico i/o teléfono. Somos una organización pequeña y os pedimos comprensión si no podemos comunicar la decisión a las compañías que no han sido seleccionadas, todo y que lo intentaremos. Si llega el 15 de junio y no tienes noticias nuestras es que tu propuesta, por el motivo que sea, no ha podido entrar en la programación.

Web del Festival http://senseportes.com